ZPO w Łapszach Niżnych

tel/fax: 18 265 93 41

E-mail: zpo@lapszenizne.pl

Zatopione krajobrazy ...

Kaj Romeyko-Hurko (ur. 1947) - inżynier mechanik, w latach 1970-1982 praca w zawodzie jako konstruktor, od 1982 r. etatowo w organizacjach społecznych: LOP, PTTK, także w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krakowie, gdzie zajmuje się opracowywaniem materiałów i pomocy dla edukacji ekologicznej. Wcześniej działacz tych organizacji oraz PKE. Społecznie prowadzi bibliotekę ekologiczną przy ROEE w Krakowie. Niegdyś mocno zaangażowany w działania na rzecz powstrzymania budowy zapory wodnej w Czorsztynie.

za: http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2105,article,2242

 

 

Garść przemyśleń, spostrzeżeń i wywiadów:

Kurczące sie granice. Garść rozważań o ekspansji przemysłu turystycznego i cofaniu się przyrody-  http://www.gory.info/artyk.php?id=2

Pokora wobec pogody i krajobrazu - z Kajem Romeyko-Hurko rozmawia Dariusz Matusiak - http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2105,article,2242

Zatopione krajobrazy doliny Dunajca w rejonie Czorsztyna- opracowanie Kaj Romeyko-Hurkohttp://oakrakow.pttk.pl/j/images/zatopione/zatopione_krajobrazy_1-12.pdf